Thursday, March 6, 2008

Perfekt plassering av bokstaver/Perfect placement of letters

Dette er et tips til alle dere som har en kuttemaskin som Silhouette eller Craft Robo. Jeg selv har en Silhouette, og jeg bruker den mest til å kutte ut overskrifter. For å lime fast bokstavene med perfekt plassering så bruker jeg negativen, altså papiret som bokstavene ble kuttet ut av, som nå har huller formet som bokstavene der de var på dokumentet Silhoutten kuttet ut, som en mal for hvor bokstavene skal plasseres. Jeg finner ut hvor på LO'en jeg vil ha overskriften, plasserer malen og så tar jeg lim på baksiden av bokstavene, og plasserer dem ned i det riktige hullet i malen. Når alle bokstavene er satt på plass i hullene sine, så tar jeg vekk malen, og så er alle bokstavene perfekt plassert!

This is a tip for you guys who have a Digital Cutter, like the Silhouette or Craft Robo. To get the perfect placement of the letters in, say a title, use the negative cutout as a stencil. Lay down the piece with the negative of the letters, and glue the letters down on the layout by laying them in they're own places on your stencil. When you're done gluing your letters down, just lift the stencil up and your letters are perfectly placed!0 comments: